SIMULARE BACALAUREAT

13-15. 05. 2024

În perioada 13-15.05. 2024 se desfășoară simularea examenului de Bacalaureat la nivelul județului Brăila!

Elevii claselor terminale vor fi prezenți în fiecare zi a simulării, în sălile de clasa, în intervalul 8.00-8.30 ( nu mai târziu de 8.30) .

În sala de clasa accesul este permis doar cu ustensilele de scris și cu CI, celelalte obiecte personale vor fi lăsate la sala de bagaje (sala 3, parter).

Sălile de examen se află la parter, listele cu distribuirea elevilor se regăsesc pe ușile sălilor (Sala 1, Sala 2, Sala 4- parter -CORP B).

OLIMPIADA SOCIO-UMANE 2024

Rezultate finale OJSSU-23martie2024

ISTORIC

1956   –  ia fiinţă Şcoala de Personal tehnic cu durata de 2 ani si respectiv 3 ani, în felul acesta şcoala capătă titulatura de Grupul Şcolar de Chimie Brăila. Localul vechi devine neîncăpător şi şcoala se mută pe şoseaua Viziru km 1 (în localul regimentelor 38 infanterie si 5 graniceri);

1963- 1964  –  ia fiinţa Şcoala Tehnică de Maiştri, cursuri de zi şi seral;

1966 – ia fiinţă primul liceu industrial  ”Liceul Industrial de Chimie” care funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pentru început în sediul vechi;

1968 – liceul capată denumirea de ”Liceul Industrial de Chimie şi Construcţii de Maşini ” şi se mută în localul Şcolii generale Nr.23;

1971 –  se da în folosinţă localul de pe şoseaua  Buzăului nr.15 care reuneşte şcoala profesională ; şcoala tehnică; şcoala de maiştri şi liceul industrial;

1990 –  şcoala capătă titulatura de ”Grupul Şcolar Industrial de Chimie Industrială”;

1998 –  se schimbă titulatura în ”Grupul Şcolar Industrial Costin D.Neniţescu ”.

În anul şcolar 2010, instituţia noastră şi-a schimbat denumirea din Grup Şcolar Industrial “Costin D.Neniţescu”, în Colegiul Tehnic “Costin D.Neniţescu” conform Hotărârii de Guvern nr.81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului,ordinul nr.4370 din 28.06.2010.

 În prezent şcolarizează prin toate formele de învăţământ preuniversitar:

           ·      liceu cursuri de zi, seral și frecvență redusă

          ·      școală profesională

           ·      scoala postliceală

          ·      şcoală de maiştri.


viziunea școlii

Formarea educabililor pentru o societate democratică, pregătirea lor pentru competitivitate maximă.

 

MISIUNEA ȘCOLII

Școala noastră are porțile deschis pentru toți cei care au nevoie de educație și asigură fiecărui elev condiții pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare personală și profesională, în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și valorile

 

Absolvenții vor dobândi competențe la nivelul Standardelor de Pregătire Europene care le vor permite integrarea cu succes în societate, având abilitățile necesare pentru a fi autonomi, responsabili și pentru a decide asupra propiilor cariere. Serviciile oferite de școală au la bază calitate, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții în proces și deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții.

 

Școala este principalul furnizor de forță de muncă calificată nivel 3 și 4 pentru unitățile economice cu profil Resurse naturale și protecția mediului din județul BRĂILA.

Adaugă aici textul pentru subtitlu